A tó házirendje - http://biharhorgaszegyesulet.webhop.org

a Bihar Horgász Egyesület (Ártánd)
Üdvözöljük
honlapján
Menü
Tartalomhoz ugrás

Bihar Horgász Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete
Az egyesület házirendje
I.
Az egyesület saját hasznosítású vizén a MOHOSZ tagszervezeteként halászati jogát az országos horgászrend keretén belül gyakorolja. Az egyesület helyi horgászrendje igazodik az előírásokhoz, eltérő szabályokat azon belül tartalmaz.

Az egyesület tagjai és szervei a horgászatra vonatkozó általános és a helyi horgászrendben foglalt szabályokat kötelesek megtartani és megtartatni. Minden horgász joga és kötelessége a helyi horgászrend megsértőivel szemben fellépni.

Tilalmi idők az országos horgászrend szerint. Egyes halfajták kiemelése céljából a tavak horgászközösségei alkalmilag önállóan is bevezethetnek tilalmi időket.
Méretkorlátozások az országos horgászrendbe foglaltak figyelembe véve szigorúbb méretkorlátozás is elrendelhető. Az elnökség a közgyűlés jóváhagyásával általános szabályok alá nem eső egyéb halak esetében önállóan is bevezethetnek méretkorlátozásokat.

Mennyiségi korlátozások az országos horgászrendbe foglaltaknál szigorúbb mennyiségi korlátozások is lehetnek. Naponta fogható súly és darabszám esetében is. Az egy napra engedélyezett nemes hal /ponty 2 db/, haltartóba tétele után a tavon horgászni nem szabad. A méretkorlátozással védett halak a fogás után azonnal, egyéb halfogás a vízpart elhagyása előtt maradandó módon be kell jegyezni a fogási naplóba.

A tilalmi időszakok: a ponty ívási időszakában általános horgászati tilalom lép érvénybe, kivéve engedély alapján történő feloldás.

Méretkorlátozás alá eső halfajtákból (ponty 30 cm) felnőtt horgász naponta 2 darabot összesen egyéb halból 5 kg-ot foghat. Ifjúsági és gyermekhorgász naponta 1 darabot egyéb halból 5 kg-ot foghat. 5 kg-nál nagyobb pontyot elvinni tilos.

II.
1. Tilos a tavon a horgászkésségek, etetőanyagok behordása.
2. Horgászcélokra a csónak használata a tavon tilos.
3. A tavon stégek nem építhetőek, foglalt hely nincs.
4. Tilos a vízi, partvédelmi növények irtása, fák csonkítása.
5. Tilos a tavon a horgászat rendjét zavarni, víziállatokat, madarakat háborgatni.
6. A tavon az éjszakai horgászat csak szombatról vasárnapra virradó éjjel (kivétel a telepítés utáni első hétvége) engedélyezett.
7. A gyermekhorgásznak éjjel tilos horgászni.
8. A tavon két bottal egy készségen két horoggal szabad.
9. A horgász készséget otthagyni csak, törvény által szabályozottak szerint lehetséges.
10. Egy horgász csak egy horgászhelyen horgászhat.
11. Minden horgásznak külön haltartóval kell rendelkeznie.
12. A horgásztó elhagyásakor a halőrháznál minden horgász köteles bemutatni az elvinni kívánt halat.
13. Érkezéskor és távozáskor a halőrháznál a kötelező regisztrációt /név, aláírás, fogott hal darabszámának, súlyának beírása/ mindenkinek be kell tartani.
14. Ifi horgász egy bottal horgászhat.
15. Gyerekhorgász csak egy bottal horgászhat.
16. Kettő nemes hal elrakása után a horgász felszerelését köteles összecsomagolni és a horgászatot azonnal befejezni.
17. A horgászt a legkisebb vétség esetén is a horgászattól el lehet tiltani a vétség nagyságától függően megállapított ideig.
18. Köteles mindenki ellenőrizni a horgászengedélyek meglétét.
19. Fürödni és állatot fürdetni a tavon szigorúan tilos.
20. Az etikai szabályok az országos horgászrend szerint mindenkire vonatkozik.
21. Mind a horgászrend, mind az etikai szabályok súlyos megsértése az egyesület szabályzatában ütközik.
22. Gondatlanságból elkövetett balesetekért a horgászrend ellen vétő horgász saját személyével felelős.

III.
A gazdasági felelős kiadja az engedélyeket a Biharkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezetnél befizetett pénztári bizonylat ellenében a tagoknak, valamint más egyesületi tagok részére. Az elnökség határozata alapján, a gazdasági felelősnél készpénz fizetése ellenében engedélyeket kiadni nem lehet.

A házi pénztárban a gazdasági felelős maximum 500.000,-Ft készpénzt tarthat. Amennyiben a házipénztárban a fent megadott összegnél több pénz gyűlik össze, azt 5 munkanapon belül az Egyesület bankszámlaszámára befizetni köteles.

Az egyesület házipénztárából történő minden kifizetés, csak szigorúan az utalványozásra jogosultak aláírásával engedélyezett.

A bizományba kiadott napijegyek elszámolása minden hónap utolsó munkanapján történik. Amennyiben a bizományi értékesítésre kiadott bizonylat betelt, azt az értékesítő jelzésére a gazdasági felelős haladéktalanul köteles pótolni.
Vissza a tartalomhoz